SIQ | Sistemi Informativ i Qendrës

Një ndër shërbimet tona kryesore është platforma softuerike për menaxhimin e kopshtit dhe aktiviteteve të saj. Përmes kësaj platform qendra mund të menaxhoj efektshëm komunikimin me prindër, raportimin për secilin fëmijë tek prindërit dhe kujdestarët, etj.

Çmimore

Arushi ka dy paketa shërbimesh për kopshtet dhe qendrat e fëmijëve.

Paketa
49€
+ TVSH / Muaj
Menaxhimi i Fëmijëve?
Menaxhimi i Prindërve / Kujdestarëve?
Kalendari Ditor?
Paketa
99€
+ TVSH / Muaj
Menaxhimi i Fëmijëve?
Menaxhimi i Prindërve / Kujdestarëve?
Kalendari Ditor?
Menaxhimi i Punëtorëve?
Kontratat dhe Pagesat?

Disa përralla edukuese për fëmiun tuaj.