SIQ | Sistemi Informativ i Qendrës

Një ndër shërbimet tona kryesore është platforma softuerike për menaxhimin e kopshtit dhe aktiviteteve të saj. Përmes kësaj platform qendra mund të menaxhoj efektshëm komunikimin me prindër, raportimin për secilin fëmijë tek prindërit dhe kujdestarët, etj.

Oferta

Arushi ka dy paketa shërbimesh për kopshtet dhe qendrat e fëmijëve.

Paketa
1.99€
+ TVSH / Muaj / Fëmijë
Menaxhimi i Fëmijëve
Menaxhimi i Prindërve dhe Kujdestarëve
Menaxhimi i Stafit
Menaxhimi i Planit të Ushqimit
Menaxhimi i Faturimit dhe Pagesave
Kalendari i Punës
Paketa
4.99€
+ TVSH / Muaj / Fëmijë
Menaxhimi i Fotografive
Menaxhimi i Pushimeve
Menaxhimi me Kontratat e Prinderëve dhe Stafit
Menaxhimi me Administratë dhe Rregullore të Brendshme
Këshilla për Prindërim
Marketing tek Rrjetet Tona Sociale
Baza e Ideve për Lojëra dhe Aktivitete
Dyqani Online

Ju lutem mos hezitoni të na kontaktoni për një prezentim të platformes në qendrën tuaj. Ne me shumë kënaqësi do të bënim diçka të tillë, dhe pa asnjë obligim nga ana juaj. Nëse mendoni se do të ishte me përfitim për ju, atëherë kërko një prezentim përmes kësaj forme, dhe ne së shpejti do të ju kontaktojmë.

    Disa përralla edukuese për fëmiun tuaj.